Система

СРУБ – це комплекс практичних знань, умінь і навиків, що дозволяють раціонально виходити з будь-яких повсякденних і екстремальних ситуацій, з мінімальними втратами, адаптуватися до швидких змін середовища із достатньою психологічною стійкістю.system

Ми не ставимо за мету вивчити якісь дії, прийоми, ми прагнемо з’ясувати та зрозуміти послідовність та взаємозв’язок вирішуваних завдань. Вчимося працювати з природою, вивчаючи її. Вчимося застосовувати на практиці закони природи і середовища, в якому ми знаходимося.

Уявлення про людину-особистість як систему ми ґрунтуємо на тому, що вона має 4 сфери: фізичну, емоційну, інтелектуальну та духовну.

Ми вивчаємо людину по рівнях:

1. Біомеханічний

2. Біоінформаційнийseredovuwche

3. Біоенергетичний

Це дає можливість детальніше і з великим зацікавленням підійти до свого індивідуально
го розвитку як особи, розвинути уміння входити в колектив і працювати в команді.

В основі наших методик стоїть формула –«Людина – Дія – Середовище»

diya

Таким чином, будь яка особа отримує  через СРУБ комплекс особистого та системного розвитку, дієвий інструмент та методологію, доречну в його особистих цілях і придатну для саморозвитку.

povedinka